znajdź salon akustyki słuchu Słuchmed
odwiedź nasze centrum medyczne

Umów się na bezpłatne badanie słuchu

formularz formularz rejestracji

Skorzystaj z darmowej porady akustyka słuchu

infolinia   801 000 819 formularz   formularz kontaktowy
NFZ logo

Posiadamy umowę z NFZ


ISO 9001 logo

Nasze usługi medyczne objęte są certyfikatem ISO

Jak kupić aparat z dofinansowaniem?W Polsce aparaty słuchowe są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Drugą możliwością dofinansowania są fundusze PFRON – przy czym dotyczy to osób których dochód nie przekracza ustalonego limitu.

 

Dofinansowanie na aparat słuchowy z NFZ


Dofinansowanie to dotyczy każdej ubezpieczonej w NFZ osoby. Czyli w praktyce dotyczy wszystkich osób pracujących, niepracujących ale zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, niepracujących, ale płacących samodzielnie składki ZUS, prowadzących własną działalność gospodarczą oraz uczących się.

Kwota dofinansowania zależy od statutu osoby i jest podana w poniższej tabeli.

 
Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne (zwykły)
Status osoby Limit ceny określony przez NFZ % refundacji Kwota refundacji
osoba dorosła - ubytek musi przekraczać 40 dB  2 x 1000 zł 70% 2 x 700 zł
inwalidzi wojenni 2 x 1000 zł 100% 2 x 1000 zł
dzieci i młodzież ucząca się
do 26 roku życia
2 x 2000 zł 100% 2 x 2000 zł

 
Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne
Status osoby Limit ceny określony przez NFZ % refundacji Kwota refundacji
osoba dorosła 2 x 1800 zł 70% 2 x 1260 zł
inwalidzi wojenni 1 x 1800 zł 100% 2 x 1800 zł
dzieci i młodzież ucząca się
do 26 roku życia
2 x 1800 zł 100% 2 x 1800 zł

 

 
wkładka uszna
Status osoby Limit ceny określony przez NFZ % refundacji Kwota refundacji
osoba dorosła  2 x 50 zł 100% 2 x 50 zł
dzieci i młodzież ucząca się
do 26 roku życia
2 x 60 zł 100% 2 x 60 zł

 

Systemy FM wspomagające słyszenie refundowane są raz na 5 lat w przypadku wad słuchu utrudniających lub ograniczających nabywanie języka i naukę szkolną. Limit ceny określony przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynosi 5500 zł, refundacja 50%, czyli kwota refundacji = 2750 zł.

Dofinansowanie NFZ przyznawane jest raz na 5 lat


W celu uzyskania dofinansowania należy:

 • udać się do lekarza rodzinnego i w celu otrzymania skierowania do lekarza laryngologa
 • podczas wizyty u laryngologa poprosić go wypisanie zlecenia na aparat słuchowy
 • wysłać do oddziału NFZ wniosek uzyskany od laryngologa wraz z audiogramem (wynikiem badania słuchu)
 • po otrzymaniu poczta wniosku z przyznanym dofinansowaniem udać się do firmy oferującej aparaty słuchowe i mającej podpisana umowę z NFZ w celu jego realizacji
 • wniosek należy zrealizować w podanym na wniosku terminie

 

  Dofinansowanie na aparat słuchowy z PFRON / MOPS / PCPR

   

  Część osób może dodatkowo otrzymać dofinansowanie na zakup aparatu słuchowego od MOPS/PCPR (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) które korzystają ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

  Kwota dofinansowania jest różna w powiatach i zazwyczaj wynosi maksymalnie 150% limitu ceny określonego przez NFZ.Dofinansowanie jest przeznaczone wyłącznie dla osób poniżej określonego progu dochodów (zazwyczaj 1200 zł na członka rodziny bądź około 1600zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego)

  Czyli maksymalne kwoty dofinansowań z PFRON wynoszą:

   
  Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne (zwykły)
  Status osoby Maksymalna kwota doninansowania z PFRON
  ubezpieczona, niepracująca,
  emeryci i renciści
  1200 zł*
  czynna zawodowo, u której
  stwierdzono konieczność
  protezowania obuusznego
  2 x 1200 zł*
  inwalidzi wojenni 1 x 1200 zł*
  dzieci i młodzież ucząca się
  do 26 roku życia
  2 x 2250 zł*

   
  Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne
  Status osoby Limit ceny określony przez NFZ
  ubezpieczona, niepracująca,
  emeryci i renciści
  2250 zł*
  czynna zawodowo, u której
  stwierdzono konieczność
  protezowania obuusznego
  2 x 2250 zł*
  inwalidzi wojenni 1 x 1200 zł*
  dzieci i młodzież ucząca się
  do 26 roku życia
  2 x 2250 zł*

   *powyższe kwoty zależne są od dochodów i regionu zamieszkania osoby ubiegającej się o dofinansowanie

  Aby otrzymać dofinansowanie z PFRON należy:

  • posiadać grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dzieci dodatek pielęgnacyjny)
  • posiadać zatwierdzony wniosek na aparat słuchowy przez właściwy odział NFZ,
  • mieć dochód nie przekraczający kwoty na jednego członka rodziny ustalonej przez określony MOPR/PCPR
  • złożyć stosowny wniosek w MOPR/PCPR, kosztorys lub fakturę za zakupiony aparat słuchowy 
  © 2019 ACS Słuchmed - dane kontaktowe, Polityka Prywatności, infolinia 801 000 819
  realizacja itp media