znajdź salon akustyki słuchu Słuchmed
odwiedź nasze centrum medyczne

Umów się na bezpłatne badanie słuchu

formularz formularz rejestracji

Skorzystaj z darmowej porady akustyka słuchu

infolinia   801 000 819 formularz   formularz kontaktowy
NFZ logo

Posiadamy umowę z NFZ


ISO 9001 logo

Nasze usługi medyczne objęte są certyfikatem ISO

Informacja dla usługobiorcy


Informacja przekazywana w trybie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 893, z późniejszymi zmianami).

1. Usługodawca prowadzi działalność pod firmą: ACS Słuchmed Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie ul. Orla 5, adresy miejsc prowadzenia działalności wskazane są na stronie internetowej usługodawcy. ACS Słuchmed Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000214719, kapitał zakładowy 1.774.300 zł. opłacony w całości, akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiada nadane numery identyfikacyjne NIP 7122881258 i Regon 432719484.

2. Dane kontaktowe usługodawcy: infolinia telefoniczna: 801 000 819, strona internetowa: www.sluchmed.pl, adres poczty elektronicznej: .

3. ACS Słuchmed Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie świadczy usługi w zakresie:
1) wykonywania i naprawy indywidualnych wkładek usznych,
2) naprawy aparatów słuchowych,
3) wykonywania wewnątrzusznych aparatów słuchowych.
Usługi w zakresie wykonywania indywidualnych wkładek usznych oraz aparatów wewnątrzusznych polegają na wykonaniu indywidualnie dopasowanej do potrzeb każdego usługobiorcy wkładki lub odpowiedniego aparatu. Wykonanie wkładki usznej oraz aparatu wewnątrzusznego odbywa się na podstawie pomiarów kanałów słuchowych i poprzedzone jest odpowiednim badaniem słuchu.
Usługi w zakresie naprawy wkładek wewnątrzusznych oraz aparatów słuchowych polegają na przywróceniu funkcji użytkowych wkładek i aparatów. Przywrócenie funkcji użytkowych odbywa się stosownie do potrzeb przez: wymianę uszkodzonych elementów, wykonanie czynności konserwacyjnych lub regulację.

4. ACS Słuchmed Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie stosuje ceny za usługi zgodnie z cennikiem dostępnym w miejscach świadczenia usług.

5. ACS Słuchmed Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie udziela na świadczone usługi 3 miesięcznej gwarancji liczonej od daty wydania przedmiotu usługi.

Podpisano: Dariusz Knut, Wiceprezes Zarządu© 2020 ACS Słuchmed - dane kontaktowe, Polityka Prywatności, infolinia 801 000 819
realizacja itp media