Diagnostyka APD

W wybranych punktach ACS Słuchmed wykonuje się diagnozę pod kątem Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego, przy użyciu Baterii Testów Neuroflow opracowanych przez dr. A. Senderskiego.

Diagnostyka taka rozpoczyna się wykonaniem badań słuchu fizycznego w celu wykluczenia występowania przeszkody w Obwodowym Układzie Nerwowym. Jeżeli słuch fizyczny jest prawidłowy, przystępuje się do badania wyższych funkcji słuchowych. Ilość wykonywanych w tym zakresie testów zależy do wieku pacjenta (od trzech do ośmiu testów). Niezwłocznie po zakończeniu postępowania diagnostycznego powstaje raport z badania, w którym diagnosta opisuje rozpoznanie. Na tej podstawie, po szczegółowym przeanalizowaniu wszystkich otrzymanych danych oraz w oparciu o wywiad z opiekunem dziecka, diagnosta wskazuje postępowanie terapeutyczne oraz daje zalecenia do domu oraz placówki edukacyjnej.

Diagnoza zapewnia właściwy dobór działań terapeutycznych oraz pozwala dziecku lepiej zafunkcjonować w życiu codziennym (w tym również przedszkolnym czy szkolnym).