Test drożności trąbki słuchowej – Próba ETF

Przedział wiekowy pacjenta:
powyżej 6 roku życia – wymagana jest współpraca ze strony pacjenta

Przygotowanie do badania:
pacjent w momencie badania nie powinien być przeziębiony

Czas trwania badania:
około 10 minut

Opis badania:
Badanie umożliwia ocenę stanu ucha środkowego, którego część stanowi trąbka słuchowa. Łączy ona jamę bębenkową z gardłem i wyrównuje ciśnienie po obu stronach błony bębenkowej.

Badanie wykonuje się oddzielnie dla ucha prawego i lewego. W uchu badanym umieszczana jest sonda, która szczelnie zatyka ucho. Następnie do ucha wtłaczane jest powietrze, a urządzenie samoczynnie dokonuje pierwszego pomiaru. Drugiego pomiaru dokonuje się przy obniżonym ciśnieniu w jamie bębenkowej (po przełknięciu śliny przy zamkniętych ustach i zatkanym nosie jednocześnie). Trzeci pomiar wykonywany jest przy podwyższonym ciśnieniu (przy jednocześnie zamkniętych ustach i zatkanym
nosie, należy mocno wtłoczyć powietrze w nos).

Badanie jest krótkie i bezbolesne, pacjent otrzymuje wynik w postaci krzywych tympanometrycznych w przeciągu kilku minut.

Wskazania do przeprowadzenia badania:
- ocena stanu ucha środkowego – drożności trąbki słuchowej