Czym się zajmujemy w Centrach Medycznych Słuchmed?

Specjalizujemy się we wczesnym rozpoznawaniu nieprawidłowości oraz zaburzeń słuchu i mowy, a także ich skutecznym leczeniu i rehabilitacji.

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam rozwinąć sieć centrów medycznych, w których konsultacji udzielają wysokiej klasy lekarze specjaliści, logopedzi i psycholodzy. Współpracują oni ze sobą w celu uzyskania jak najlepszego efektu dla Pacjenta, a ich kompetencje dodatkowo wspierane są przez diagnostów medycznych oraz protetyków słuchu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości usług, nasze placówki wyposażone są w najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny.

Znajdź Centrum Medyczne Słuchmed

Wrodzony ubytek słuchu

Co oferujemy?

 • profilaktykę, diagnostykę oraz leczenie chorób uszu, nosa i krtani u dzieci i dorosłych
 • konsultacje lekarzy specjalistów
 • konsultacje logopedyczne i psychologiczne
 • kompleksowe badania słuchu dzieci i dorosłych
 • badania słuchu noworodków
 • diagnostykę i terapię Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (APD)
 • badanie fiberoskopowe trzeciego migdałka
 • wideostroboskopię krtani, wideootoskopię
 • diagnostykę zawrotów głowy – wideonystagmografię (VNG), vHIT, próby kaloryczne, posturografię
 • aparaty słuchowe

Jako nieliczni wykonujemy specjalistyczne badania ABR i ASSR, które umożliwiają ocenę funkcjonowania całego narządu słuchu – miejsc jego uszkodzenia oraz próg słuchu. Badaniom ABR i ASSR poddajemy również noworodki i niemowlęta.

W Centrach Medycznych możesz zbadać siebie oraz swoich bliskich

Badania słuchu wykonywane w naszych Centrach:

 • OAE – otoemisja akustyczna
 • ABR – słuchowe potencjały wywołane
 • ASSR   potencjały słuchowe stanu ustalonego
 • diagnostyka Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD
 • audiometria tonalna
 • audiometria impedancyjna
 • audiometria mowy (słowna)
 • próby nadprogowe
 • oraz wiele innych
Nie znaleziono takiego adresu
Wystąpił błąd
Oddział
Centrum Medyczne